Guds ord til folket

Bibelen - verdens viktigste bok. Guds fortelling - men også vår fortelling. Sannheten om hvem han er, og om hva du og jeg er verdt. Bærekraftige prinsipper for livet, enten du bor i Finnmark eller Sahara. Budskapet om en kjærlighet uten ende. Gode nyheter for alle .

  • Hvor ville Norge vært uten Bibelen?
  • Hvor ville du vært?

Bibelen er boken som gir sannhet, frihet og helbredelse. Den er boken som forvandler nasjoner. Bli med oss og gi den til våre norske brødre og søstre. Det er de verdt.

Her er saken. Bibelen er faktisk boken som har bygd vårt, og mange andre land. Det som står der er bunnsolid og gjelder alle mennesker til alle tider. Likevel viser nylige undersøkelser at en tredjedel av Norges hjem ikke har en bibel. Og langt færre i vår generasjon leser den og lar seg lede av Guds gode sannheter for livet. Dette vil vi gjøre noe med, og ønsker å invitere deg med oss i å reaktualisere verdens viktigste bok i Norge, slik at den igjen oppleves relevant for mennesker i vårt land.