Image

Hedmark


Det er tid for en oppdatering!

Høsten 2019 delte vi ut i 2 kommuner; Stange og Stor Elvdal. 10 000 husstander har fått tilbud om en bibel!

Noen holdt ut lenge, og sto på til siste bibel var delt ut. Over 200 responderte på lappen vi la igjen der ingen var hjemme.  Vi kom i mål økonomisk og vi har litt penger og 100 bibler igjen.

Tusen takk til alle dere som bidrar til at dette er mulig!

Tross en spesiell situasjon i landet håper vi fortsatt på å gjøre utdeling til høsten, men dette kommer vi tilbake til.

Vær gjerne med å gi en vårgave som gir oss en god start for høsten.

Bibelen til Alle Hedmark har kontonummer: 1822 77 09657
Du kan også bruke Vipps til nr. 516700Image

Bibelen til alle Hedmark

I 2017 var det 500 årsjubileum for reformasjonen av kristendommen i Europa, og Bibelen kom inn i mange hjem på deres eget språk. Det skulle endre Europa for alltid.

Det er heller ikke lenge siden vi feiret 200 årsjubileum for vår egen grunnlov, som har Bibelens lover og prinsipper som grunnvoll.

Dette vil vi feire ved å personlig gi en bibel som gave til hvert hjem i Hedmark.

I Hedmark er foreningen Bibelen til Alle Hedmark etablert. Vår drøm er å se Bibelen bli lest, og Jesus bli kjent i hele fylket.

Om Bibelen til Alle Hedmark

Foreningen Bibelen til Alle Hedmark ble stiftet 28.8.2017. Bibelen til Alle Hedmark er en kristen, frittstående, ikke-kommersiell, økumenisk forening. Målsettingen er å inspirere mennesker til å bli kjent med Bibelen.

Styret i foreningen Bibelen til Alle Hedmark består av:

Tove Stang Karlsen (styreleder) – NLM Hamarkirken

Andreas Karstad (nestleder) – Hamar Frikirke/Ungdom i Oppdrag

Eivind Kjøde Rødal – Hamar Frikirke/Ungdom i Oppdrag

Hans Hansen (økonomi) – DNK Kongsvinger

Henry Hodøl (pinsemenigheten i Hof)

Ola Eriksrud – DNK Folldal

Max Yekee - Livets Senter Hamar

Organisasjonsnummer: 919 680 490

Framdriftsplan:

Nå i den første delen av prosjektet vil vi jobbe mye med å informere og inspirere folk til å bli med. Vi vil reise rundt i fylket til så mange møter, gudstjenester og samlinger som mulig, for å spre visjonen og engasjere kristenfolket i Hedmark.

Vi planlegger å etablere noen lokale komiteer som kan jobbe med bønn for prosjektet, innsamling av penger og inspirere folk til å bli med.

KONTAKT

Bibelen til Alle Hedmark
c/o Tove Stang Karlsen

Høyvangvegen 86
2322 Ridabu

e-post: post@btah.no

organisasjonsnummer:
919 680 490

Konto:
1822 77 09657

Markedsundersøkelse i Hedmark:

InFact gjorde en undersøkelse for oss i april 2017.

Resultatene viste at 33% av husstandene i Hedmark ikke har en bibel, pluss noen som sier at de ikke er sikre. Av de 67% som sier de har en bibel, er det over 20% som har en gammel oversettelse (1930 eller eldre).

I aldersgruppen 18-29 år sier kun 33% at de har en bibel hjemme.

På spørsmålet om når de leste Bibelen sist, svarer nesten 70% at de aldri, eller ikke på flere år, har lest i Bibelen.

De fikk også spørsmål om innholdet i Bibelen har betydning for livene deres. Der svarer over 32% at den har ingen relevans. Det er også ca. 32% som svarer at de tror Jesus er Guds sønn.

Ser vi på resultatene fra Finnmark, viser det seg at aksjonen gjorde Bibelen til en ”snakkis”. Den fikk oppmerksomhet i media og på arbeidsplassene. Da en ny undersøkelse ble gjort seks uker etter aksjonen, viste den at mer enn 40% av de som fikk en bibel hadde begynt å lese i den.


Fakta om Hedmark:

Hedmark fylke strekker seg fra Akershus i sør til Trøndelag i nord, hvor Norges største elv, Glomma, renner hele veien gjennom. Administrasjonssenteret ligger i Hamar, og hører til Hamar Bispedømme i Den Norske Kirke, der Solveig Fiske er biskop.

Hedmark har 22 kommuner og er inndelt i fire distrikt: Hedemarken, Glåmdalen, Sør-Østerdal og Nord-Østerdal. Der bor ca. 196 000 mennesker i omkring 90 000 husstander.

Hedmark har mye skog- og jordbruk.

Økonomi:

De kostnadene en må regne med ved Bibelen til Alle er selve biblene, som koster ca. 60 kroner pr. stk, markedsføring og trykksaker som sendes ut før, under og etter kampanjen, samt eventuelle arrangement for å aktualisere og inspirere til bibellesning. Man må også regne med utgifter til logistikken fra biblenes ankomststed til de ulike kommunene. Kostnadene ved selve utdelingen tenkes å gjøres på dugnad, ved at enkeltpersoner går/kjører rundt til alle husstandene.
Vi tenker oss en modell der alle har ansvar for alt. Det vil si at alt som samles inn til prosjektet brukes til hele prosjektet, og på den måten står hele fylket sammen.

For å forenkle regnestykket en del, har vi valgt å si at de totale kostandene vil være ca 70,- pr husholdning. Det gir oss et enkelt regnestykke for å se hvor mye det vil koste å gi bibler til sitt nabolag.

Bibler til 2 hus 140,- 
Bibler til 5 hus 350,- 
Bibler til 10 hus 700,- 
Bibler til 36 hus 2 500,- 
Bibler til 71 hus 5 000,- 
Bibler til 100 hus 7 000,- 
Bibler til 143 hus 10 000,-

Bibelen til Alle Hedmark har kontonummer: 1822 77 09657

Du kan også bruke Vipps til nr. 516700

Samarbeidsavtale med Bibelselskapet
Bibelen til Alle Hemark har inngått en samarbeidsavtale med Bibelselskapet for innsamlingen. Vi får tilgang til Bibelselskapets innsamlingssystemer og kompetanse. Gjennom avtalen får vi også tilgang til avtalegiro. Alle innsamlede gaver gjennom samarbeidet blir registret i deres giversystem og oppfølging med velkomstbrev og takkebrev håndterer de for oss. Det er trykket opp avtale- og giroblanketter og disse vil være tydelig merket BTAH. Gjennom denne avtalen har vi også mulighet for å tilby skattefradrag.

Last ned avtalegiro

Kommune Antall husholdninger Antall innbyggere
Kongsvinger856917529
Hamar1436529363
Ringsaker1457232717
Løten33417325
Stange885119509
Nord-Odal23354986
Sør-Odal35337641
Eidskog29386056
Grue23164664
Åsnes35667217
Våler (Hedm.)18013655
Elverum968920746
Trysil30646332
Åmot22794619
Stor-Elvdal13662679
Rendalen9501846
Engerdal6001307
Tolga6591584
Tynset23465328
Alvdal10072334
Folldal6801528
Os (Hedm.)8351891
Totalt i Hedmark89 662190 856

KONTAKT OSS

Navn

E-post

Emne

Beskjed

Image