BIBELFATTIGDOM I NORGE

Du lurer kanskje på; er en slik bibelkampanje virkelig nødvendig? Har ikke alle nordmenn bibel allerede? Vi tok oss den frihet å sjekke hvordan det egentlig står til med vårt folks lesevaner. Resultatene var sjokkerende!
I Østfold fant vi at 29,6% ikke har bibel hjemme. I aldersgruppen 65+ er tallet heldigvis bare 13,3%, men blant den unge generasjonen mellom 18-29 år har hele 52,8% ikke bibel.

43,9%sier det er flere år siden de sist leste i Bibelen. Hele 18,9% svarer at de aldri har lest i den.

Hva fører så dette til?

22,2% sier Bibelen er svært lite troverdig.
29,5% sier Bibelen har ingen relevans for sine liv i dag.

I Sogn og Fjordane leser kun 8,7% i Bibelen minimum ukentlig. 78,5% har ikke åpnet Bibelen det siste året.