Fylkene

Bibelen til alle fylker i Norge 

Klikk på bildet for mer informasjon om hvert av fylkene.

Se omkostninger for bibelutdeling:

Pr. utdelt bibel:

Pr. fylke:

Akershus fylke


har 243 266 husholdninger med et totalt innbyggerantall på 571 639.
Vi drømmer om at Bibelen skal bli delt ut i hele Akershus!

 

Er du interessert i å være med på dette ta kontakt info@bibelentilalle.no

*Kommuneoversikt og antall husholdninger og innbyggere er hentet fra SSB 2015.

Oslo Fylke


Oslo fylke har 327 427 husholdninger med et totalt innbyggerantall på 646 176
Vi drømmer om at Bibelen skal bli delt ut i hele Oslo!

 

Er du interessert i å være med på dette ta kontakt info@bibelentilalle.no

*Kommuneoversikt og antall husholdninger og innbyggere er hentet fra SSB 2015.

Hedmark fylke


har 89 662 husholdninger med et totalt innbyggerantall på 190 856.
Vi drømmer om at Bibelen skal bli delt ut i hele Hedmark!

 

Er du interessert i å være med på dette ta kontakt info@bibelentilalle.no

*Kommuneoversikt og antall husholdninger og innbyggere er hentet fra SSB 2015.

Oppland Fylke


har 86 425 husholdninger med et totalt innbyggerantall på 185 967 
Vi drømmer om at Bibelen skal bli delt ut i hele Oppland!

 

Er du interessert i å være med på dette ta kontakt info@bibelentilalle.no

*Kommuneoversikt og antall husholdninger og innbyggere er hentet fra SSB 2015.

Buskerud fylke


har 121 262 husholdninger med et totalt innbyggerantall på 268 957.
Vi drømmer om at Bibelen skal bli delt ut i hele Buskerud!

 

*Kommuneoversikt og antall husholdninger og innbyggere er hentet fra SSB 2015.

Vestfold Fylke


har 108 614 husholdninger med et totalt innbyggerantall på 237 852.
Vi drømmer om at Bibelen skal bli delt ut i hele Vestfold!

 

*Kommuneoversikt og antall husholdninger og innbyggere er hentet fra SSB 2015.

Telemark fylke


har 78 723 husholdninger med et totalt innbyggerantall på 168 903.
Vi drømmer om at Bibelen skal bli delt ut i hele Telemark!

 

Er du interessert i å være med på dette ta kontakt info@bibelentilalle.no

Aust-Agder Fylke


har 50 265 husholdninger med et totalt innbyggerantall på 112 762.
Vi drømmer om at Bibelen skal bli delt ut i hele Aust-Agder!

 

Er du interessert i å være med på dette ta kontakt info@bibelentilalle.no

Vest-Agder fylke


har 79 323 husholdninger med et totalt innbyggerantall på 179 131.
Vi drømmer om at Bibelen skal bli delt ut i hele Vest-Agder!

 

Er du interessert i å være med på dette ta kontakt info@bibelentilalle.no

*Kommuneoversikt og antall husholdninger og innbyggere er hentet fra SSB 2015.

Rogaland Fylke


har 194 649 husholdninger med et totalt innbyggerantall på 457 372.
Vi drømmer om at Bibelen skal bli delt ut i hele Rogaland!

 

Er du interessert i å være med på dette ta kontakt info@bibelentilalle.no

*Kommuneoversikt og antall husholdninger og innbyggere er hentet fra SSB 2015.

Hordaland fylke


har 227 573 husholdninger med et totalt innbyggerantall på 509 700.
Vi drømmer om at Bibelen skal bli delt ut i hele Hordaland!

 

Er du interessert i å være med på dette ta kontakt info@bibelentilalle.no

*Kommuneoversikt og antall husholdninger og innbyggere er hentet fra SSB 2015.

Sogn og Fjordane Fylke


har 45 883 husholdninger med et totalt innbyggerantall på 106 507.
Vi drømmer om at Bibelen skal bli delt ut i hele Sogn og Fjordane!

 

Vinteren 2015 ble det etablert foreningen Bibelen til Alle Sogn og Fjordane, det har vært jobbet med å legge til rette for Bibel utdeling i fylket, men dette arbeidet er nå lagt litt på «is» i påvente av noen som kan være prosjektleder. 

Det er et stort ønske om å ha et team som kan bo og jobbe i fylket i et par år, for å kunne gjennomføre Bibelen til Alle Sogn og Fjordane.

Er du interessert i å være med på dette ta kontakt info@bibelentilalle.no

*Kommuneoversikt og antall husholdninger og innbyggere er hentet fra SSB 2015.

Møre og Romsdal fylke


har 113 683 husholdninger med et totalt innbyggerantall på 257 457.
Vi drømmer om at Bibelen skal bli delt ut i hele Møre og Romsdal!

 

Er du interessert i å være med på dette ta kontakt info@bibelentilalle.no

*Kommuneoversikt og antall husholdninger og innbyggere er hentet fra SSB 2015.

Sør-Trøndelag Fylke


har 147 502 husholdninger med et totalt innbyggerantall på 317 205.
Vi drømmer om at Bibelen skal bli delt ut i hele Sør-Trøndelag!

 

Er du interessert i å være med på dette ta kontakt info@bibelentilalle.no

*Kommuneoversikt og antall husholdninger og innbyggere er hentet fra SSB 2015.

Nord-Trøndelag fylke


har 58 342 husholdninger med et totalt innbyggerantall på 132 545.
Vi drømmer om at Bibelen skal bli delt ut i hele Nord-Trøndelag!

 

Er du interessert i å være med på dette ta kontakt info@bibelentilalle.no

*Kommuneoversikt og antall husholdninger og innbyggere er hentet fra SSB 2015.

Nordland Fylke


har 108 439 husholdninger med et totalt innbyggerantall på 236 385.
Vi drømmer om at Bibelen skal bli delt ut i hele Nordland!

 

Ungdom i Oppdrag Nordland ønsker å starte dette arbeidet, og de har som mål å starte utdeling av bibler i 2017.

Er du interessert i å være med på dette ta kontakt info@bibelentilalle.no

*Kommuneoversikt og antall husholdninger og innbyggere er hentet fra SSB 2015.

Troms fylke


har 74 698 husholdninger med et totalt innbyggerantall på 162 734.
Vi drømmer om at Bibelen skal bli delt ut i hele Troms!

 

Ungdom i Oppdrag Borgen i sammen med lokale menigheter kommer til å starte med utdeling av bibler i kommunene i Nord-Troms. De første biblene kommer til å bli delt ut 12. oktober 2016.

Er du interessert i å være med på dette ta kontakt info@uioborgen.no

*Kommuneoversikt og antall husholdninger og innbyggere er hentet fra SSB 2015.

Finnmark Fylke


har 33 410 husholdninger med et totalt innbyggerantall på 73 503.
I oktober 2014 gjennomførte vi Finnmark som det første fylke, hvor vi delte ut bibler til alle husholdninger som ønsket å ta i mot!

 

Les mer om Erfaringer fra Finnmark

*Kommuneoversikt og antall husholdninger og innbyggere er hentet fra SSB 2015.