Image

Hedmark


Hamar-utdeling, april 2023!

Så langt har vi delt ut i 5 kommuner i tidligere Hedmark fylke. Våler, Åsnes og Grue var først ute. Høsten 2019 delte vi ut i Stange og Stor Elvdal kommune. Til nå har nær 18 000 husstander i gamle Hedmark har fått tilbud om en gratis bibel!

Så kom en verdensvid pandemi og ga oss en lang pause. Nå er vi i gang igjen!

Neste skritt i aksjonen er å tilby en gratis bibel til hver husstand i Hamar kommune.

Hamarutdelingen er 16.-22. april 2023, og vi har som mål å besøke alle husstander i kommunen i løpet av den uken.

Det er bruk for alle som vil bidra! Mulighetene er mange:

 • Gå/kjør med Bibelen i Hamar 16.-22. april. (Du kan være med en eller flere dager.)
 • Hjelp til på utdelings-hovedkvarteret (som blir Brukshuset, NLM Hamarkirken)
 • Be for aksjonen!
 • Gi penger (vi er langt på vei, men vi må fortsatt betale for noen av Biblene.)
 • Arrangere oppfølgingstilbud gjennom din menighet

For å bli med – klikk på den grønne knappen øverst på siden; Bli med!

Mange menigheter og sammenhenger står sammen om dette (over 10 bare fra Hamarområdet!), Bli med å stå sammen om denne flotte muligheten til å sette Bibelen på agendaen for hele Hamars befolkning!

Hver Bibel som blir kjøpt vil bli tatt imot av et hjem, for vi legger ikke igjen noen Bibler, men tilbyr dem til dem som vil ha. Biblene får vi for innkjøpspris, så dette er en god investering som vil forandre liv. Bli med å gi!

Bibelen til Alle Hedmark har kontonummer: 1822 77 09657
Du kan også bruke Vipps til nr. 516700

Vi jobber også med utdeling i Engerdal og Trysil, som blir de neste kommunene som skal ha aksjon. Hvis du er interessert i å høre mer om disse, ta kontakt med oss!


Image

Bibelen til alle Hedmark

I 2017 var det 500 årsjubileum for reformasjonen av kristendommen i Europa, og Bibelen kom inn i mange hjem på deres eget språk. Det skulle endre Europa for alltid.

Det er heller ikke lenge siden vi feiret 200 årsjubileum for vår egen grunnlov, som har Bibelens lover og prinsipper som grunnvoll.

Dette vil vi feire ved å personlig gi en bibel som gave til hvert hjem i Hedmark.

I Hedmark er foreningen Bibelen til Alle Hedmark etablert. Vår drøm er å se Bibelen bli lest, og Jesus bli kjent i hele fylket.

Om Bibelen til Alle Hedmark

Foreningen Bibelen til Alle Hedmark ble stiftet 28.8.2017. Bibelen til Alle Hedmark er en kristen, frittstående, ikke-kommersiell, økumenisk forening. Målsettingen er å inspirere mennesker til å bli kjent med Bibelen.

Styret i foreningen Bibelen til Alle Hedmark består av:

Andreas Karstad (styreleder)   – NLM Hamarkirken

Tove Stang Karlsen (nestleder) – NLM Misjonshuset Gjøvik

Hans Hansen (økonomi) – DNK Kongsvinger

Henry Hodøl (pinsemenigheten i Hof)

Ola Eriksrud – DNK Folldal

Framdriftsplan:

Nå i den første delen av prosjektet vil vi jobbe mye med å informere og inspirere folk til å bli med. Vi vil reise rundt i fylket til så mange møter, gudstjenester og samlinger som mulig, for å spre visjonen og engasjere kristenfolket i Hedmark.

Vi planlegger å etablere noen lokale komiteer som kan jobbe med bønn for prosjektet, innsamling av penger og inspirere folk til å bli med.

KONTAKT

Bibelen til Alle Hedmark
c/o Tove Stang Karlsen

Høyvangvegen 86
2322 Ridabu

e-post: post@btah.no

organisasjonsnummer:
919 680 490

Konto:
1822 77 09657

Markedsundersøkelse i Hedmark:

InFact gjorde en undersøkelse for oss i april 2017.

Resultatene viste at 33% av husstandene i Hedmark ikke har en bibel, pluss noen som sier at de ikke er sikre. Av de 67% som sier de har en bibel, er det over 20% som har en gammel oversettelse (1930 eller eldre).

I aldersgruppen 18-29 år sier kun 33% at de har en bibel hjemme.

På spørsmålet om når de leste Bibelen sist, svarer nesten 70% at de aldri, eller ikke på flere år, har lest i Bibelen.

De fikk også spørsmål om innholdet i Bibelen har betydning for livene deres. Der svarer over 32% at den har ingen relevans. Det er også ca. 32% som svarer at de tror Jesus er Guds sønn.

Ser vi på resultatene fra Finnmark, viser det seg at aksjonen gjorde Bibelen til en ”snakkis”. Den fikk oppmerksomhet i media og på arbeidsplassene. Da en ny undersøkelse ble gjort seks uker etter aksjonen, viste den at mer enn 40% av de som fikk en bibel hadde begynt å lese i den.


Fakta om Hedmark:

Hedmark fylke strekker seg fra Akershus i sør til Trøndelag i nord, hvor Norges største elv, Glomma, renner hele veien gjennom. Administrasjonssenteret ligger i Hamar, og hører til Hamar Bispedømme i Den Norske Kirke, der Solveig Fiske er biskop.

Hedmark har 22 kommuner og er inndelt i fire distrikt: Hedemarken, Glåmdalen, Sør-Østerdal og Nord-Østerdal. Der bor ca. 196 000 mennesker i omkring 90 000 husstander.

Hedmark har mye skog- og jordbruk.

Økonomi:

De kostnadene en må regne med ved Bibelen til Alle er selve biblene, som koster ca. 60 kroner pr. stk, markedsføring og trykksaker som sendes ut før, under og etter kampanjen, samt eventuelle arrangement for å aktualisere og inspirere til bibellesning. Man må også regne med utgifter til logistikken fra biblenes ankomststed til de ulike kommunene. Kostnadene ved selve utdelingen tenkes å gjøres på dugnad, ved at enkeltpersoner går/kjører rundt til alle husstandene.
Vi tenker oss en modell der alle har ansvar for alt. Det vil si at alt som samles inn til prosjektet brukes til hele prosjektet, og på den måten står hele fylket sammen.

For å forenkle regnestykket en del, har vi valgt å si at de totale kostandene vil være ca 70,- pr husholdning. Det gir oss et enkelt regnestykke for å se hvor mye det vil koste å gi bibler til sitt nabolag.

Bibler til 2 hus 140,- 
Bibler til 5 hus 350,- 
Bibler til 10 hus 700,- 
Bibler til 36 hus 2 500,- 
Bibler til 71 hus 5 000,- 
Bibler til 100 hus 7 000,- 
Bibler til 143 hus 10 000,-

Bibelen til Alle Hedmark har kontonummer: 1822 77 09657

Du kan også bruke Vipps til nr. 516700

Samarbeidsavtale med Bibelselskapet
Bibelen til Alle Hemark har inngått en samarbeidsavtale med Bibelselskapet for innsamlingen. Vi får tilgang til Bibelselskapets innsamlingssystemer og kompetanse. Gjennom avtalen får vi også tilgang til avtalegiro. Alle innsamlede gaver gjennom samarbeidet blir registret i deres giversystem og oppfølging med velkomstbrev og takkebrev håndterer de for oss. Det er trykket opp avtale- og giroblanketter og disse vil være tydelig merket BTAH. Gjennom denne avtalen har vi også mulighet for å tilby skattefradrag.

Last ned avtalegiro

KONTAKT OSS

  Navn

  E-post

  Emne


  Beskjed

  Image