Image

Østfold


Registrer deg!

Bli med å del ut bibler
i høstens store bibelaksjon i Østfold, uke 44 og 45

Det som har vært år, måneder og uker er nå blitt til dager.  Det er bare dager igjen til alle hjem i Østfold vil få et tilbud om å få en Bibel.

 I uke 43 blir det sendt ut en brosjyre til alle hjem med informasjon om muligheten for å motta en Bibel gratis. Og i ukene 44 og 45 er det også meningen at alle hjem får besøk av noen kristne som tilbyr historiens mest innflytelsesrike bok - Bibelen.

Alle kristne kirkesamfunn er representert i Bibelen til Alle. Aldri har så mange kristne og så mange menigheter stått sammen om en som samme sak som denne; Bibelen til Alle.

Det trengs mange som bidrar med ulike tjenester.
Du kan registrere deg her med ditt bidrag.

KONTAKT

Image

Bibelen til Alle Østfold


Etter reformasjonen for 500 år siden kom Bibelen til mange av Europas hjem på deres eget språk for første gang, og la grunnlaget for århundrer der bibelske verdier har fått prege samfunnene og livene våre.

En drøm har begynt å spre seg, om å kunne dele ut en bibel personlig til hvert hjem i Norge.

I Østfold har vi etablert foreningen Bibelen til Alle Østfold, med drømmen om at vi kan dele ut en bibel til alle husholdninger i fylket. 

Om Bibelen til Alle Østfold


Foreningen Bibelen til alle Østfold ble stiftet 17.02.2016. Bibelen til alle Østfold er en kristen, frittstående, ikke-kommersiell, økumenisk forening. Bibelen til alle Østfold har som hensikt å inspirere mennesker til å bli kjent med Bibelen. Målsettingen er å formidle evangeliet om Jesus Kristus og Guds kjærlighet gjennom å dele ut Bibelen til alle innbyggere i Østfold, kostnadsfritt for mottagerne.
Styret skal representere en god bredde av kirkesamfunn og kristne organisasjoner i Østfold, samt de ulike distriktene. Styret har det overordnede ansvaret for satsningen på fylkesnivå, og har fordelt noen av arbeidsområdene i komiteer: bønn, finans, markedsføring, kultur og bibelinspirasjon og distribusjon/gjennomføring av kampanjen.

Styret til foreningen Bibelen til Alle Østfold består av:

Anders Hverven (styreleder) - DNK Jeløy
Kristin Stordal (nestleder) - Frelsesarmeen Moss
Tone Solberg (kasserer) - DNK Skjeberg
David Hetlelid – Filadelfia Sarpsborg
Ragnhild Klevmoen - DNK Råde
Ketil Willard - Greåker Frikirke
Sverre Fjeldberg – Normisjon Sarpsborg
Hans Kristian Sandtorp – Ungdom i Oppdrag

Organisasjonsnummer 916 776 845

Vi har jobbet med å opprette lokale arbeidsgrupper i alle kommuner i Østfold. I likhet med styret etterstrebes det tverrkirkelig representasjon. De lokale arbeidsgruppene er de som har best kjennskap til sitt lokalmiljø, og vil være best egnet for gjennomføringen i kommunene.

Framdriftsplan

Siden mai 2016 har vi jobbet med å få ut informasjon og engasjert kristenfolket i Østfold. Vi har formet lokale arbeidsgrupper, og samlet inn penger. I april 2018 kunne vi endelig bestille biblene. Det tar omkring 6 måneder før biblene kommer til Norge. Derfor satser vi på en utdeling i uke 44 og 45 i 2018. Perioden fremover mot bibelutdelingen brukes til å legge gode planer for selve distribusjonen, og planlegging av arrangementer hvor Bibelen blir synlig.
Vi er svært opptatt av at både innsamlingen av midler og selve utdelingen skal foregå på en gjennomtenkt og god måte, og at vi har mange på banen, både menigheter, grupper, organisasjoner og enkeltpersoner. Vårt ønske er at dette kan bli et prosjekt hele kristenheten i Østfold kan gå sammen om.

Ønsker du å delta på utdelingen, på en eller annen måte, kan du kontakte den lokale arbeidsgruppen. 

Bibelfattigdom i Østfold


InFact gjorde en undersøkelse i Østfold i april 2016, og dette gir oss noe å tenke på.

I aldersgruppen 18-29 år svarer 52,8 % at de ikke har en Bibel og av de som har en Bibel hjemme sier 39,5 % at de har en utgave som er mer en 34 år gammel.

Generelt sier 18,8 % at de aldri har lest i Bibelen, og 43,8 % sier det er mange år siden de leste. 26,1 % sier de aldri deltar på gudstjeneste eller andre kristne møter og 43,8 % sier de kun gjør det ved høytider.

På spørsmålet om innholdet i Bibelen har noen betydning for deres liv, svarer 29,5 % at det har ingen relevans, men på spørsmålet om deres syn på Jesus, svarer 46,3 % at han er Guds sønn.

BTA Østfold

Fakta om Østfold


Sør i landet og øst for folden ligger et lite, intimt og kompakt fylke. Østfold er i areal Norges nest minste fylke, som gjør at ingenting er lenger unna enn en times reise for innbyggerne.
Østfold er delt inn i 4 regioner: Nedre Glomma, Mosseregionen, Indre Østfold og Haldenregionen.

Østfold har i dag 18 kommuner med stor variasjon på størrelse, fra den minste kommunen med 639 innbyggere til den største med 76 550.

KONTAKT OSS

  Navn

  E-post

  Emne


  Beskjed

  Last ned avtalegiro

  Økonomi


  De kostnadene en må regne med ved Bibelen til Alle er selve biblene, som koster ca. 60 kroner pr. stk, markedsføring og trykksaker som sendes ut før, under og etter kampanjen, samt eventuelle arrangement for å aktualisere og inspirere til bibellesning. Man må også regne med utgifter til logistikken fra biblenes ankomststed til de ulike kommunene. Kostnadene ved selve utdelingen tenkes å gjøres på dugnad, ved at enkeltpersoner går/kjører rundt til alle husstandene.
  Vi ser det naturlig å ha en mest mulig desentralisert modell der hver kommune tar et økonomisk og praktisk ansvar for sin egen kommune. Der det ikke er kirker/forsamlinger, eller de ikke makter en slik oppgave, kan fylket som et hele ta ansvar.

  For å forenkle regnestykket en del, har vi valgt å si at de totale kostandene vil være ca 70,- pr husholdning. Det gir oss et enkelt regnestykke for å se hvor mye det vil koste å gi bibler til sitt nabolag.

  Bibler til 2 hus 140,-
  Bibler til 5 hus 350,-
  Bibler til 10 hus 700,-
  Bibler til 36 hus 2 500,-
  Bibler til 71 hus 5 000,-
  Bibler til 100 hus 7 000,-
  Bibler til 143 hus 10 000,-

  Alle gaver vil bli registrert ut i fra post nummer som de blir gitt i fra, slik prøver vi å holde en god oversikt over hvor mye som har blitt samlet inn i hver kommune.

  Bibelen til Alle Østfold har konto: 3000 30 45788, du kan også Vipps til nr: 13677.

  Samarbeidsavtale med Bibelselskapet
  Bibelen til Alle Østfold har inngått en samarbeidsavtale med Bibelselskapet på innsamling. Vi får tilgang til Bibelselskapets innsamlingssystemer og kompetanse. Gjennom avtalen får vi også tilgang til avtalegiro. Alle gaver samlet inn gjennom samarbeidet blir registret i deres giversystem og oppfølging med velkomstbrev og takkebrev håndterer de for oss. Det er trykket opp avtale- og giro blanketter og disse vil være tydelig merket BTAØ. Gjennom denne avtalen har vi også mulighet til å tilby skattefradrag.
  Avtalegiro for nedlasting:

  Status innsamling:

  [iframe src="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGQyYTc2ODEtMmMxNS00ZjkzLTkwNjctZjU3ZTZjOTVlNDkwIiwidCI6IjdhMDc5NTI4LTRmMzUtNDMzZi04MWM5LTQzNjcyM2ZlMDUzOSJ9" frameborder="0" allowFullScreen="true"]

  Kontaktpersoner Østfold

  Kommune

  Koordinator

  e-post

  Aremark

  Målfrid Hansesætre

  fruhansesetre@gmail.com

  Askim

  Nanna Engseth

  Nanna.engseth@gmail.com

  Eidsberg

  Linndis Rasmussen 

  linndis@matteson.no

  Fredrikstad Sentrum

  Ragnhild Klevmoen

  ragnhild@btao.no

  Fredrikstad Vest

  Astrid F. Lande

  astridfb@me.com

  Fredrikstad Øst

  Ragnhild Klevmoen

  ragnhild@btao.no

  Halden

  Marianne Kristiansen

  mariank5@online.no

  Hobøl og Spydeberg

  Morten Tofting 

  mortentofting@gmail.com

  Hvaler

  Ragnhild Kjellsen 

  rkjellsen@gmail.com

  Marker

   

   

  Moss, Rygge, Våler

  Kristin Stordal 

  Kristin.Stordal@frelsesarmeen.no

  Rakkestad

   Nils Skaarer

  nskaarer@online.no

  Råde

   Lars Olav Freim

  larsfreim@hotmail.com

  Rømskog 

   

   

  Sarpsborg

  Ketil Willard

  pastor@grefri.no

  Skiptvet 

  Arne Bjørknes 

  Arn.bjo@online.no

  Trøgstad

   Harder Sandvik

  harders@online.no

   

     
       

  Kontakt

  Bibelen til Alle Østfold
  c/o Anders Hverven
  Vestbrynet 8
  1519 Moss

  e-post: post@btao.no
  media@btao.no

  tlf: 40 92 10 10

  organisasjonsnummer: 916 776 845
  Konto: 3000 30 45788
  Vipps: 13677

  Image