Troms

Bibelen til Alle Troms


12.-14 oktober begynner utdelingen av bibler i Troms! De som får besøk og tilbud om en gratis bibel disse dagene, er Storfjord Kommune og deler av Lyngen kommune.

Videre kommer Bibelen til Alle til Skjærvøy og Kvænangen i november, før Balsfjord, Nordreisa, Karlsøy og Kåfjord står for tur. Tromsø by og Sør Troms avslutter det hele.

Bibelen til alle i Troms er et økumenisk, tverrkirkelig arrangement. De fleste kristne menigheter i fylket står sammen om utdeling og aktualisering av Bibelen. Deriblant Den Norske Kirke, Ungdom i Oppdrag og Fjellheim Bibelskole. Det jobbes også med å sette opp ulike arrangement i de ulike kommunene i etterkant av bibelutdelingen.

Hva skjer når?


Bibelutdeling i Storfjord og Lyngen kommune: 12.-14. oktober er det bibelutdeling i disse kommunene. Team fra bl.a. Ungdom i Oppdrag står for utdelingen, og går fra dør til dør.

Åpent møte: 11. november kl. 19.00 er det et åpent møte i Domkirka i Tromsø. Kom og hør Loren Cunningham, grunnleggeren av Ungdom i Oppdrag internasjonalt. Biskop i Nord Hålogaland, Olav Øygard, bidrar også på møtet. Menighetsledere og andre interesserte i Troms er hjertelig velkommen!

«Word by Heart»: «Word by heart» er et kurs der en lærer å fremfør bibelhistoriene ordrett på en levende og dramatisert måte. Kurset blir holdt på Fjellheim Bibelskole, lørdag 12. november kl. 10.00 – 16.00.

Pris: 600 kr. Inkl. lunsj

Lunsjmøte: 12. november inviterer vi til et lunsjmøte for alle ledere og interesserte på Fjellheim Bibelskole.

Bibelutdeling og lokale møter i Skjærvøy og Kvænangen: I november er det bibelutdeling i disse kommunene, samt lokale møter for å aktualisere Bibelen. Fjellheim Bibelskole står for utdelingen og arrangementene. 

Kontakt oss


Ønsker du å være med på bibelutdelingen, eller ha mer informasjon? Ta kontakt med oss:

E-post: info@uioborgen.no

Telefon: 99500073

Pressekontakt Terje Konradsen

E-post: terjek@mac.com

Mobil: 95859245